14/12/11

عنصرية الصحافة الايطالية : لا اسم للمهاجريْن السنغالييْن المغتاليْن في مدينة فلورنسا الثلاثاء


أقدم كاتب إيطالي يميني في العقد الخامس من العمر على قتل مهاجريْن سنغالييْن وجرح ثلاثة بإطلاق النارعليهم الثلاثاء، قبل أن ينتحر في مدينة فلورنسا وسط إيطاليا.
قامت الصحف الايطالية و الوكالات للانباء كما غيرها من وسائل الاعلام المحلية بنشر هذا الخبر بكل التفاصيل فقرأينا و سمعنا بالايام الاخيرة عن كل المعلومات المهمة و الأساسية التي تتعلق بهذه الحادثة.
حصلنا على معرفة كاملة عن كل الأحداث فعلمنا كل شيء. اكتشفنا اسرار حياة القاتل فأخبرونا عن اسمه و لقبه و شخصيته و عمله و اسراره و لكن للأسف الشديد لم نتمكن من ان نسمع أو نقرأ أي معلومة عن المهاجريْن المقتوليْن. لا أحد ذكر حتى اسمهما فالسنغاليان ظهرا على الصحف كأشباح لا هوية لهم وكأنهما ارقام.
أنا أعتقد أن هذا التصرف من قبل وسائل الاعلام الايطالية هو شكل من اشكال العنصرية فايطاليا ليست مستعدة بعد حتى تفهم أن المهاجرين اشخاص و ليسوا ارقام و أن لا فرق بينهم و بين الايطاليين و أن لون البشرة هي صيفة جسم الانسان و ليست قيمة اخلاقية।
يتسم بها الانسان

أريد أن أذكر في هذا المقال القصير على الأقل اسم المهاجريْن المقتوليْن فهما سمب مودو و ديوب مور, الله يرحمهما.


فريوز- الخبر الحر
4 commenti:

 1. Oggi ho letto sul Giornale cronaca di Firenze che il console onorario del Senegal a Firenze ha dichiarato: "Un fatto brutto". Invece andrebbe suggerito al Signor console che ricopre quell'incarico onorario dal lontanissimo 1997 che questa è una terribile tragedia razzista che la pacifica Firenze non aveva mai visto a memoria di uomo. I senegalesi a Firenze stanno sempre in gruppo nei mercati principali e rionali e sono inoffensivi ma purtroppo rappresentano un facile bersaglio alle aggressioni poichè appunto stanno sempre sulla strada rispetto a coloro che lavorano in luoghi ad accesso controllato...ma non è solo "un fatto brutto"......

  RispondiElimina
 2. non ci sto a tutta questa ipocrisia nn ci sto a tutti quelli che parlano di razzismo nn ci sto al lutto cittadino, ma ci rendiamo conto di quante cose priviamo ai nostri figli alla nostre famiglie al nostro futuro per mantenere tutti sti clandestini,basta con questa carita cristiana,avete mai pensato uno stato come la nigeria etiopia algeria marocco libia romania ecc, ci avrebbero ospitati e mantenuti come facciamo noi,NON PENSO no penso no penso,noi nn abbiamo futuro i nostri figli nn hanno futuro,gli stranieri con 15 anni di contributi hanno diritto a una pensione di 300,oo euro in grado di vivere da signori nei loro paesi,il loro salario lo mandano per intero ai loro paesi,tanto loro vitto e allogio ce l'hanno garantito dalla caritas alloggi comunali,noi che abbiamo ancora un po di dignita ci rempiamo di debiti ci vergogniamo di andare a lemosinare dagli assistenti sociali anche se questi ci prendono a calci se nn ci chiamiamo mustafa o omar e cosi via,no no no no no non sono razzista perche volete dire il contrario sono una persona disperata che nn ce la fa piu a portare avanti la famiglia e di nn essere uno straniero

  RispondiElimina
 3. Caro Anonimo,
  trovo il suo sfogo più che comprensibile, però non è affatto vero che le associazioni caritatevoli aiutano solo gli extracomunitari, anzi! E le cose le dico perchè le tocco con mano! Conosco 4 signore della mia città che lavorano in Caritas e sono delle "iene" che non si lasciano infinocchiare! E quando il marocchino di turno si presenta per la terza volta a chiedere una coperta, gli dicono: "te ne ho già date due, la prossima te la do fra qualche anno quando avrai consumato queste!". E ti garantisco che si aiutano tante famiglie italiane! Ho uno zio che gestisce una associazione caritatevole che distribuisce i "pacchi alimentari" e le famiglie italiane sono tantissime!
  E' vero che molti stranieri se ne approfittano, ma gli italiani no? Ad esempio quelli che hanno pensioni di invalidità perchè sono cechi e poi ci vedono benissimo? I furbi, purtroppo, esistono in ogni paese! Ma esistono anche persone umili e rispettose straniere! Qui si parla di un omicidio di persone, e se sono italiane o straniere non cambia nulla è comunque un crimine! E' vero che la maggiorparte dei paesi arabi non sono certamente molto caritatevoli con gli stranieri (dobbiamo considerare che hanno normalmente anche molte meno risorse di noi, parlo il popolo comune non i pochi petrolieri stramilionari). Ma perchè gli altri sbagliano dobbiamo allora sbagliare anche noi? Io credo nel cercare di aiutare il prossimo, che sia poi italiano o straniero poco cambia, anzi, se davvero in difficoltà, ovviamente preferisco iniziare con l'aiutare prima l'italiano.
  Dovremmo comunque anche iniziare a domandarci perchè tutti questi stranieri vengono qui in italia? Forse anche noi sbagliamo qualche cosa nel nostro atteggiamento che fa credere che l'Italia sia il paese dei balocchi quando non lo è affatto! Ma se uno vede per sbaglio una trasmissione televisiva italiana dove un concorrente risponde a 3 domande cretine e porta a casa migliaia di euro...non possiamo lamentarci che essi credano che sia il "paese dei balocchi"!

  RispondiElimina
 4. Sono d'accordo con Manuel, i furbi esistono di tutte le razze e nazionalita'... Nei paesi arabi in generale il fenomeno immigrazione e' molto piu' ridotto, oltre che di natura diversa, rispetto a quello che conosce l'Italia, dunque trovo azzardato il confronto. Inoltre non tutti gli stranieri in Italia sono arabi... Questo articolo aveva lo scopo di sottolineare i tragici effetti della xenofobia... Grazie

  RispondiElimina